פרוטוקולים ישיבות מליאה 2019

פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 16/19 מיום רביעי 25.12.2019
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 15/19 מיום רביעי 18.12.2019
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 14/19 מיום רביעי 13.11.2019
פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מס' 13/19 מיום רביעי 23.10.2019
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 12/19 מיום רביעי 23.10.2019
פרוטוקול מליאה מן המניין 10/14 מיום 4.9.19
פרוטוקול מליאה שלא מן המניין 9/19 מיום 3.7.19
פרוטוקול מליאה מיוחדת מיום 3.7.19
פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין 8/19 מיום 19.6.19
פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין 6/19 מיום 1.5.19
פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין 5/19 מיום 10.4.19
פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין 2/19 מיום 13.2.19
פרוטוקול ישיבת מליאה מיוחדת מס' 19/1 מיום 30.1.19