פירוט גני ילדים חדשים

לקראת שנה"ל תשפ"א ייפתחו מספר גנים חדשים והעברה למבנים חדשים:

ממלכתי:

  1. גן אגוז – טרום חובה ממלכתי בשכונת המעפילים (מול בית הספר שקמים מעוז החדש).
  2. גן פקאן – גן חובה, ממלכתי בשכונת המעפילים (מול בית הספר שקמים מעוז חדש)
  3. גן מור – שכונת בן גוריון , קסדור

ממלכתי דתי- תורני :

  1. גן עירית – טרום חובה, ממלכתי דתי, תורני, רחוב בורוכוב.
  2. גן תפוח – טרום חובה, ממלכתי דתי, תורני, רחוב נחום (מבנה זמני)
  3. גן שיבולת – חובה, ממלכתי דתי, תורני, רחוב ברלב 6.( מבנה זמני)