פרוטוקולים ועדת השלושה

פרוטוקול ועדת השלושה מיום 8.5.22
פרוטוקול ועדת השלושה מיום 1.5.22
פרוטוקול ועדת השלושה מיום 27.3.22
פרוטוקול ועדת השלושה מיום 14.3.22
פרוטוקול ועדת השלושה מיום 27.2.22
פרוטוקול ועדת השלושה מיום 27.2.22
פרוטוקול ועדת השלושה מיום 24.2.22
פרוטוקול ועדת השלושה מיום 22.2.22
פרוטוקול ועדת השלושה מיום 21.2.22
פרוטוקול ועדת השלושה מיום 9.1.22