פרוטוקולים ישיבות דירקטוריון- החברה הכלכלית שדרות בע"מ

פרוטוקול ישיבת דירקטוריון חכ"ל מתאריך 05.2019
פרוטוקול ישיבת דירקטוריון חכ"ל מתאריך 03.2020