תעודת אזרח ותיק

אזרח ותיק הינו אזרח ישראלי שהגיע לגיל פרישה – 62 לנשים ו-67 לגברים. תעודת אזרח ותיק מקנה הנחות ופטורים מתשלומים שונים כגון ארנונה, נסיעה בתחבורה ציבורית, תיאטרון ועוד. את התעודה ניתן לקבל על ידי פנייה למשרד לשוויון חברתי. ניתן לקבל גם תעודת אזרח ותיק בשפה האנגלית, שעשויה להקנות הנחות בחו"ל בהתאם לחוקי המדינה אליה נוסעים.
אם לא קיבלת תעודת "אזרח ותיק", תוכל לפנות למשרד לשיוויון חברתי בטלפון: 02-6547025, בין השעות 8:00 ל-16:00
או באתר המשרד לשוויון חברתי:
המשרד לשוויון חברתי