האגודה למען החייל

האגודה למען החייל הינו ארגון הגג המוביל בטיפול בחיילי צה"ל, בתחומי רווחה, חינוך וסיוע .

מטרות האגודה:
הגברת השותפות והמחויבות של המתנדבים והציבור הרחב לרווחת חיילי צה"ל
באמצעות טיפוח הקשר עם תורמים ושותפים  ואגודות ידידים בארץ ובעולם מיצוב תדמיתה של
האגודה למען החייל בחברה הישראלית ובצה"ל טיפוח המשאב האנושי של האגודה .

 

רחוב הדגל  4 שדרות – במרכז 'נתיבים'

טל': 08-6621820
כתובת האתר: www.awis.org.il