היחידה להתנדבות

היחידה להתנדבות

באתי, התנדבתי, התאהבתי!

 

היחידה להתנדבות מהווה מערכת משלימה ומסייעת לאנשי המקצוע, היחידה מפעילה מתנדבים בגילאים שונים הנותנים מענה לצרכים ספציפיים של אוכלוסיית היעד של האגף וצרכי הקהילה בכלל.
היחידה מחברת בין צרכים של פרטים וקבוצות בעיר לבין מתנדבים, מרחבי התנדבות, ובעלי עסקים ובכך יוצרת רשת חברתית עירונית פעילה, תוססת וסינרגטית. היחידה מובילה ומקדמת עם הציבור ערכי התנדבות, מעורבות, אחריות, אכפתיות ותרומה לקהילה כדרך חיים ובכך מבנה קהילה סולידארית יותר. ולבסוף היחידה מעודדת מענה הדדי, כאשר כל פרט יכול פעם להיתרם ופעם לתרום.

מטרתנו היא לסייע בשיפור איכות החיים והגדלת מעורבות התושבים למען הזולת. אנו מאמינים בכבוד לתושב וביכולתו לקדם את עצמו ואת קהילתו, תוך פיתוח סולידריות חברתית ורגישות תרבותית שהם אבני היסוד של חברה אזרחית בריאה ורואים בכם שותפים איכותיים היכולים להתנדב ולקחת חלק פעיל בקהילה.
היחידה להתנדבות פועלת לקידום והעמקת הקשר בין כל ארגוני המתנדבים, העמותות, מפעילי מתנדבים, המגזר העסקי, המגזר הציבורי והרשות המקומית, העוסקים בתחום ההתנדבות ברמה מקומית וארצית. זאת כדי לאגם משאבים לייעל ולמסד את שיתוף הפעולה בקביעת מטרות ודרכי עבודה מוסכמים לטובת הקהילה ותושביה, תוך בניית אמון הדדי ומתן מקום לכל אחד מהשותפים.
היחידה מסייעת במתן ידע, ייעוץ והכוונה למתנדבים ולארגוני מתנדבים. היא מקדמת הוקרת מתנדבים, דואגת לזכויות המתנדבים (כגון ביטוח מתנדבים על פי חוקי הביטוח הלאומי), מעניקה הטבות לקיום אירועי הוקרה ותרבות כגון הרצאות, כרטיס מתנדב ועלון הטבות.

פעילות היחידה לרווחת תושבי שדרות נעשית תוף שיתוף פעולה פורה ומקצועי עם העובדים הסוציאלים ועובדי העירייה על כל אגפיה.

 

מטרות היחידה :
1. מיפוי והערכה עדכנית של מערך הצרכים העירוני של האזרחים מצד אחד ומיפוי עדכני של מערך
המתנדבים, מרחבי ההתנדבות ובעלי העסקים מצד שני תוך שיתוף פעולה של מוסדות החינוך והעיר
זאת למען צמצום פערים חברתיים וקידום שוויון הזדמנויות .
2. ניהול ותמיכה במערך המתנדבים כך שכל מתנדב ירגיש משמעותי ומלווה ומקומות ההשמה יתרמו .
3. עידוד והנגשה לילדים ובני נוער להתנסות בהתנדבות בקהילה כחלק מתפיסת אזרחות אקטיבית בעיר .
4.  קידום אווירה של ערבות הדדית דרך ערוצי תקשורת שונים על מנת להגיע למקסימום קהלים .

דרכי פעולה עיקריות:
• איתור צרכים בקהילה .
• ליווי והנחיית כלל העמותות בעיר .
• איתור וגיוס מתנדבים .
• מיפוי צרכים של המתנדבים .
•  הצלבת נתונים והשמה .
• הכשרת מתנדבים .
• פיתוח פרויקטים חדשים בהתאם לצרכים העירוניים.

  

של"מ -שירות לאומי למבוגר

תנועה עממית להתנדבות הפונה לכל מי שפרש ממעגל העבודה במדינה .
העמותה הוקמה ע"י משרד החינוך והחברה למתנ"סים ומטרתה לגייס גימלאים (צעירים) לפעילות למען הקהילה של"מ יוזמת ומפעילה פרויקטים התנדבותיים ומשמשת כחוליה מקשרת בין ארגוני התנדבות שונים, מגייסת את המתנדבים באמצעות פניה לסדנאות הפרישה של ארגונים גדולים ובאמצעות פרסום בתקשורת .

רכז של"מ: עמי קסלסי – 053-7226094

 

 

  טופס התנדבות