עיר ללא אלימות

תוכנית עיר ללא אלימות
מנהלת: שנהב בניטה
טלפון: 08-9172891
פקס: 08-9172892
מייל : shenavb@muni.co.il

רכז סיירת הורים: מאיר גבאי
מייל: mg9446@walla.co.il