קולות קוראים

קול קורא- להשתתפות נציגי ציבור בוועדת מכרזי כוח אדם
שאלון למועמד/ת לשמש נציג/ת ציבור בוועדת הבוחנים למכרזים
קול קורא מס' 2021/1 לכניסה למאגר ספקים בתחום הגינון
קול קורא- פנייה לקבלת הצעות לתוכניות הכשרה מקצועיות לתעסוקה איכותית בשדרות