קולות קוראים

קול קורא למאגר יועצים - הקרן לפיתוח שדרות
הודעה בדבר קביעת מועד ומקום לבחירת רב העיר
קול קורא מס' 13/2022 הזמנה להציע הצעות לקידום מרחבים עסקיים בשדרות
קול קורא מס' 2022/1 להשכרת חללי עבודה משותפים ועמדות עבודה פתוחות בשדרות