קולות קוראים

קול קורא לביצוע תגבור אנגלית מדוברת ומחנות
קול קורא למאגר יועצים - הקרן לפיתוח שדרות
הודעה בדבר קביעת מועד ומקום לבחירת רב העיר
קול קורא מס' 13/2022 הזמנה להציע הצעות לקידום מרחבים עסקיים בשדרות
קול קורא מס' 2022/1 להשכרת חללי עבודה משותפים ועמדות עבודה פתוחות בשדרות
קול קורא להכשרות עם השמה בקצה- הודעה על כוונה להתקשר
קול קורא להכשרות עם השמה בקצה- נוסח הסכם
קול קורא עם ספק יחיד- עמותת איילים
קול קורא עם ספק יחיד- הסכם עמותת איילים כספי תקנה