קולות קוראים

שלום וברכה,

מכרז פומבי מס' 5/2021 לקבלת הצעות למתן שירות: הקמה, ניהול ותפעול של מערך חכם לקליטת דיירים בשכונות חדשות בשדרות

 ניתן להגיש עד לתאריך: 10.6.21 

שאלות הבהרה יש לשלוח עד לתאריך 3.6.21 להילה אלימלך, מנהלת אגף שירות לתושב במייל:  hilae@sederot.muni.il

קול קורא לבניית בית כנסת בשדרות
פנייה מס' 2021/5 לקבלת הצעות למתן שירות : הקמה, ניהול ותפעול של מערך חכם לקליטת דיירים בשכונות חדשות בשדרות
קול קורא תכנית מסילות שדרות- מודעה
קול קורא תכנית מסילות שדרות- מסמכים