קול קורא להשתתפות בתחרות העירונית "יצירה יהודית"- 70 לשדרות

קול קורא להשתתפות בתחרות העירונית "יצירה יהודית"- 70 לשדרות
טופס הרשמה להשתתפות בתחרות העירונית "יצירה יהודית- 70 לשדרות"