רישום לגנים ולכיתה א' לשנת הלימודים תשפ"ד

רישום לגנים ולכיתה א' לשנת הלימודים תשפ"ד

ברכות להורים הרושמים לראשונה את ילדיהם למערכת החינוך העירונית ואיחולי הצלחה לתלמידים החדשים ולממשיכים.

הרישום לבתי ספר ולגני ילדים עפ"י חוק לימוד חובה לשנת הלימודים התשפ"ג יחל ביום שני א' בשבט התשפ"ד,  23 בינואר 2023 בשעה 20:00 ויימשך עד יום ראשון כ"א בשבט התשפ"ג, 12.2.23 

 

הרישום יבוצע על ידי ההורים ובאחריותם באמצעות אתר ההרשמה- לחצו כאן!   יודגש כי, הרישום אינו שיבוץ!

לתשומת ליבכם! על אף שילדכם לומד השנה בגן עירוניעליכם לדאוג לרישומו מחדש בשנה הבאה.

  • לשירותכם חוברת רישום מכילה נוהלי הרישום והשיבוץ לגני הילדים העירוניים – מצורפת בסוף העמוד. 
  • הרישום למוסדות החינוך בעיר הינו על פי אזורי רישום מוגדרים מראש, בהתאם לכתובת המגורים המעודכנת במשרד הפנים.
  • מערכת החינוך מקפידה לשמור על רצף חינוכי בגני הילדים. – ילדי טרום חובה גילאי 4 ילמדו בגנים בו למדו בשנת תשפ"ב על מנת לייצר רצף חינוכי ולימודי לילד. (במידה והגן הוא דו גילאי)
  • ילדי גני טרום משויכים לגני חובה שנקבעו מראש (מפורט בחוברת).
  • תלמידי ביה"ס – שאינם מאזור הרישום ישובצו בעדיפות על פי אזור הרישום שלהם ובכפוף לשיקולי מערכת.
  • קישור רישום לתושבים חדשים-כאן

לרשותכם הוקם מוקד טלפוני לרישום המקוון: 

מתאריכים 23.1.23 עד 23.2.23  –  ימים א' עד ה'

בין השעות 08:00-19:00

טלפון: 08-9525721 או 08-9525716

לידיעתכם – ללא ת.ז וכרטיס אשראי לא נוכל לבצע רישום.

חוברת רישום לשנת תשפ"ד
רישום לתושבים חדשים
אגף חינוך שדרות