רישום לשנת תש"ף

קישור לרישום מוסדות חינוך לשנת תש"פ
ימים פתוחים- חשיפה לבתי הספר לשנת תש"ף
חוברת מידע – רישום גני ילדים לשנת תש"ף
חוברת מידע- רישום תלמידי כיתה א' לשנת תש"ף
הצהרת הורים גרושים – מסמך להורדה
סרטון רישום למוסדות חינוך לשנת תש"ף