רשימת בעלי תפקידים הקרן לפיתוח שדרות

רשימת בעלי תפקידים הקרן לפיתוח שדרות:

מנכ"ל הקרן– מיכאל סימן טוב

מזכירת מנכ"ל– תמי בן זיכרי

מנהלת חשבונות– ענבל וזאנה

מנהל אגף פיתוח משאבים וקשרי חוץ– דוראל אברמוביץ'

רכזת תיירות עירונית– חן כהן