שאלון למועמד\ת עבור הגשת קו"ח למשרות בעיריית שדרות