אישור תושב

בקשה מקוונת להנחת ארנונה


בקשה לאישור תושבות מקוון לשם קבלת הנחת תושב


טופס הצהרה על תיקון נזילה


טופס קריאת מד מים ע"י תושב


הוראת קבע בכרטיס אשראי


טופס עדכון פרטי צרכן מים – מהות שימוש


טופס הוראת קבע


טופס פטור מהיתר בנייה


טופס בקשה לביטול הודעות תשלום קנס


טופס מידע תכנוני