חוברות מידע לתושב

דו"ח לתושב 2019
מידעיר 2019 - קיץ
מידעיר 2019 - פסח
מידעיר ראש השנה תש"פ
דו"ח לתושב 2017
דו"ח לתושב 2016
דו"ח לתושב 2020