‏דרוש\ה סייע/ת כיתתי/ת בחינוך המיוחד

‏דרוש\ה סייע/ת כיתתי/ת בחינוך המיוחד

היקף משרה: משרות משתנות

סוג מכרז: פומבי

תיאור התפקיד:

סייעת כיתתית

סיוע לפעילות הכיתתית תוך מילוי משימות ארגוניות ופדגוגיות בחינוך המיוחד בכפוף לתכנית העבודה של הכיתה ולתכנית לימודית אישית המותאמת ליכולתו של כל ילד/תלמיד ולמגבלותיו וכן בכפוף למדיניות משרד החינוך והנחיותיו.

מתן סיוע פרטני לתלמידים

 • הגשת סיוע פרטני בהקניית מיומנויות ובתרגולן, על פי הנחיית הצוות החינוכי, הצוות הפארא-רפואי והנהלת בית הספר.
 • ליווי התלמיד לטיפולים מקצועיים שונים בבית הספר ומחוץ לכותלי בית הספר, במסגר

שעות הלימודים.

 • סיוע למטפלים ולמורים המקצועיים במהלך הטיפול בתלמיד, על פי הנחיותיהם.

מתן סיוע פיזי ודאגה על שמירת ניקיונם של התלמידים

 • דאגה לניקיונם של התלמידים, ניקיון הסביבה ורווחת התלמידים.
 • סיוע במקרה של קושי בניידות והגשת עזרה בהיבטים סיעודיים בשירותים, ברחצה,

באכילה ובהלבשה.

 • השגחה על התלמידים בעת פעילות בחצר ובכיתה ובפעילויות המתקיימות מחוץ לכותלי

בית הספר, על פי הנחיות הנהלת בית הספר.

סיוע ארגוני לצוות הפדגוגי

 • הכנת עזרי לימוד וציוד עזר לתלמיד ולכיתה, בתיאום מוקדם עם הצוות הפדגוגי

ובאחריותו.

 • קבלת הדרכה והנחייה ממדריכי החנ"מ והמחנך.
 • ארגון הכיתה לאחר יום לימודים.
 • סיוע בפעילויות לטיפוח הקשרים החברתיים בין תלמידי הכיתה בתיאום עם הצוות

המקצועי.

 • השתתפות ומתן סיוע לתלמידים באירועים מיוחדים מעבר לשעות הלימודים.
 • השתתפות בישיבות צוות ועדכון הצוות הדידקטי על אירועים חריגים.

 

מאפייני העשייה הייחודים בתפקיד:

 • עבודה עם תלמידים /ילדים
 • העבודה כוללת עבודה בפגרות בתי הספר ובחודשי הקיץ
 • טיפול פיזי בילדים
 • עבודה בצוותי עבודה
 • השתתפות בהכשרת סייעות מטעם הרשות כל שנה

 

ידע והשכלה:

12 שנות לימוד ( יש לצרף תעודה)

עדיפות לבעלי/ות תעודת בגרות ו/או לבעלי תעודה של סייעות או טיפול בחינוך מיוחד.

סיים בהצלחה קורס עזרה ראשונה.

עברית ברמת גבוהה

כישורים אישיים :

 • סבלנות ורגישות גבוהה
 • יחסי אנוש מעולים

 

רישום פלילי:

 • אישור משטרה על היעדר הרשעה בעבירות מין , בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין, תשס"א – 2001

הגבלת כשירות

לפי סעיף 16 לחוק פיקוח על בתי ספר תשכ"ט-1969 :

 • עובד חינוך מחויב באישור העסקתו כעובד חינוך בכתב מהמנהל הכללי.
 • העובד אינו יכול לעסוק בחינוך אם נתקיים אחד מאלה :
  • הורשע בעבירה שיש בה כדי לפגוע בביטחון המדינה.
  • הורשע בעבירה אחרת שיש עמה קלון והמנהל הכללי סבור כי לאור הרשעה זו אין העובד ראוי לשמש עובד חינוך.
  • הוכח למנהל הכללי שיש בהתנהגותו של העובד משום השפעה מזיקה על תלמידים.

 

דירוג ודרגה : מנהלי 8-5+

כפיפות מקצועית:  למנהל בית הספר / כפיפות מנהלתית למנהל המחלקה לצרכים מיוחדים.

מועמדים מתאימים יפנו בצירוף טופס הגשת מועמדות למכרז חיצוני באתר העירייה , קורות חיים, תעודות ,המלצות ואישורי העסקה ממקומות עבודתו הקודמים. (על אישורי העסקה לכלול תאריכי העסקה מלאים, היקפי משרה, פירוט עיסוקיו בתפקיד וניסיונו הניהולי ככל שנדרש).

עד לתאריך ה-  30/6/22

באמצעות אתר עיריית שדרות- מכרזי כוח אדם- שאלון למועמד/ת

מועמד שלא יציג את מסמכים אלה עד לתאריך הרשום, יראו בו כמי שלא עמד בדרישות הסף שנקבעו בנוסח המכרז.

המודעה פונה לגברים ולנשים כאחד.