השירות הפסיכולוגי חינוכי

ייעודו של השירות הפסיכולוגי החינוכי הינו לקדם את רווחתם ובריאותם הנפשית של כלל התלמידים במערכת החינוך, מתוך הסתכלות על צרכי הפרט ומתן דגש על התפתחותו הרגשית, תפקודו החברתי והסתגלותו לחברה ולערכיה. השפ"ח משמש גורם מקצועי מייעץ ומכוון עבור הרשות המקומית תוך שיתוף פעולה עם יועצים חינוכיים ועובדי חינוך, בריאות, רווחה וקהילה.

השירות הפסיכולוגי נותן מענה בעתות שגרה ובחירום ברמת הפרט, המערכת, המשפחה והקהילה.

שם

תפקיד

שעות קבלה

טלפון

הגר רוטבאום  מנהלת שפ"ח ופסיכולוגית חינוכית  ה 13:00-14:00 08-6620360
מעיין מימון מכירת שפ"ח א עד ה 9:00-16:00 א עד ה 9:00-16:00 08-6620361
מורג פיטרו פסיכולוגית חינוכית ב 13:00-14:00 08-6620364
חלי ברעם פסיכולוגית ,

ומתאמת הבית להורות

ב 13:00-14:00 054-7994481
נעמי עייני מדריכה  ופסיכולוגית חינוכית ד 14:30-15:30 050-4012067
חגי מלר פסיכולוג חינוכי ד 11:00-12:00 08-6620363
גל אברג'ל פסיכולוגית התפתחותית א 12:00-13:00 08-6620359
מאור שטרן פסיכלוגי חינוכי א 12:00-14:00 08-6620365
הדר דדון פסיכלוגית חינוכית ג 11:00-12:00 08-6620365
מוריאל הולצמן פסכילוגית חינוכית א 10:00-12:00 08-6620359
 שחר מלק פסיכולוג חינוכי ד 12:00-13:00 08-6620368
מיקה ביברינג פסיכולוגית חינוכית ד 14:00-15:00 08-6620364