פסיכולוג/ית בשירות הפסיכולוגי חינוכי

פסיכולוג/ית בשירות הפסיכולוגי חינוכי

היקף משרה: משרות משתנות

סוג מכרז: חיצוני

תיאור התפקיד:

מתן שירותים פסיכולוגיים חינוכיים מערכתיים ופרטניים במסגרת החינוך לילדים, למשפחות ולצוותי חינוך לשם קידום בריאות נפש ורווחה נפשית בשגרה ובחירום.

הפסיכולוג יעסוק באבחון, מתן טיפול רגשי לילד ולמשפחתו והדרכת הורים. כמו כן הוא ייעץ לאנשי המקצוע האחרים, ובכללם אנשי הצוות החינוכי, בכל הקשור לקשיים הרגשיים של הילד המטופל ומשפחתו.

 

תחומי אחריות:
 1. מיפוי והערכת צרכים בתחום בריאות הנפש של תלמידים במסגרות חינוכיות המקבלות

שירות פסיכולוגי חינוכי ובאופן המותאם לקבוצת הגיל )גנים, יסודי, על יסודי(.

.2  מתן שירותים פסיכולוגיים חינוכיים לילדים במוסדות החינוך, למשפחות תלמידים –

ולגורמים רלוונטיים.

.3  תכנון התערבויות פסיכולוגיות חינוכית בהלימה עם צרכי המסגרת החינוכית

.4  ייעוץ והיוועצות לצוותי חינוך לקידום בריאות נפש ורווחה נפשית ברמת המערכת וברמת

הפרט.

.5  התחומים הנמנים בסעיפים 1-4 ניתנים באופן מותאם בשעת חירום

 1. אבחונים לצורכי וועדות סטטוטוריות
 2. מטלות נוספות בהתאם להנחיית הממונה

 

מאפייני העשייה הייחודים:

 • אמינות ומהימנות אישית
 • כושר למידה
 • כושר עבודת צוות
 • כושר לטפח יחסים בין אישיים
 • עבודה תחת לחץ

 

דרישות התפקיד:

בעל תואר "מוסמך" לפחות בפסיכולוגיה יישומית, רצוי בפסיכולוגיה חינוכית או

בפסיכולוגיה קלינית של הילד שניתן מאת מוסד שהוכר כמוסד להשכלה גבוהה לפי חוק

המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח 1751 או -מוסד בחו"ל שהוכר על ידי וועדת הרישום של משרד הבריאות ומשרד החינוך כשווה ערך לתואר הניתן בישראל. או בעל תואר אקדמי ראשון בפסיכולוגיה או מדעי ההתנהגות ומי שנמצא בשלבי סיום התואר השני בפסיכולוגיה יישומית  או מי שנמצא במסלול ישיר לדוקטורט אשר סיים פרקטיקום וחובות לימוד.

 

השכלה ודרישות מקצועיות

 • רישום בפנקס הפסיכולוגים בהתאם לסעיף 12 לחוק הפסיכולוגים, אלא אם כן מדובר בסטודנט.
 • עברית ברמה גבוהה ואנגלית המשמשת לקריאת ספרות מקצועית וכן שפות נוספות בהתאם למגזר מקבלי השירות.

כישורים אישיים:

 • אמינות ומהימנות אישית
 • כושר למידה
 • כושר עבודת צוות
 • כושר לטפח יחסים בין אישיים
 • עבודה תחת לחץ

 

דרישות נוספות:

 • יישומי מחשב- היכרות עם תוכנת ה- office
 • רישום פלילי- היעדר הרשעה בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א .3/7