דרוש/ה רכז/ת תעסוקה בתוכנית עוצמה

דרוש/ה רכז/ת תעסוקה בתוכנית עוצמה

היקף משרה: 100%

סוג מכרז: חיצוני

 

תיאור התפקיד:

 • אחריות כוללת על התהליך האישי של הלקוחות מקבלתם לתוכנית הליווי התעסוקתי ועד סיומה.
 • אימון אישי וליווי שוטף תעסוקתי לכלל הלקוחות שתחת אחריותו
 • אחראי להשמת הלקוחות והתפתחותם התעסוקתית
 • פיתוח מענים קבוצתיים תומכי תעסוקה
 • אבחון תעסוקתי הוליסטי, הערכת צרכים וגיבוש מענה תעסוקתי מתאים
 • בניית תוכנית עבודה בשיתוף הלקוחות ומעקב אחריה
 • ניהול ממשקי עבודה מקדמים עם כלל הגורמים העובדים עם הלקוח
 • ניהול וריכוז הידע אודות הלקוחות
 • סיוע בפיתוח שירותים מותאמים ללקוחות מרכז עוצמה
 • השתתפות בהכשרה מקצועית בבית הספר המרכזי ובכל ההכשרות הנוספות לעובדות מרכז עוצמה ולרכזי תעסוקה
 • הכירות עם שוק התעסוקה המקוני וסיוע בהשמה ובהשלמה לתשתיות קיימות ביישוב בנושא התעסוקה
 • הובלת פורום שעיקרו שינוי מדיניות מקומית ו/או ארצית בתחום התעסוקה
 • ביצוע כל משימה נוספת שתידרש ע"י הממונה

דרישות התפקיד:

 • בוגר/ת תואר ראשון במדעי ההתנהגות, מדעי החברה- יתרון לעבודה סוציאלית
 • ניסיון בתהליכי ליווי וחניכה אישית עם אוכלוסיות מגוונות
 • ידע והכירות מעמיקה אודות עולם העבודה – יתרון
 • הכשרה בהנחיית קבוצות ו/או קורס אימון – יתרון
 • ניסיון בשיקום תעסוקתי ו/או מיצוי זכויות – יתרון

כישורים נדרשים:

 • יכולת עבודה בתוך צוות מרכז עוצמה ואגף הרווחה
 • יכולות ניהול ועבודה עצמית
 • יחסי אנוש טובים
 • עבודה בשעות לא שגרתיות

 

דרגת המשרה ודירוגה:

מתח דרגות:  38-40, דירוג המח"ר

עבודה סוציאלית- עו"ס, ללא דירוג ניהול, לפי הסכם העו"ס החדש

כפיפות: מנהל אגף הרווחה או מי מטעמו

 

מועמדים מתאימים יפנו בצירוף טופס הגשת מועמדות למכרז חיצוני באתר העירייה , קורות חיים, תעודות ,המלצות ואישורי העסקה ממקומות עבודתו הקודמים. (על אישורי העסקה לכלול תאריכי העסקה מלאים, היקפי משרה, פירוט עיסוקיו בתפקיד וניסיונו הניהולי ככל שנדרש).

יש להגיש עד לתאריך 21/9/23 באמצעות דוא"ל: [email protected] 

לראיונות יוזמנו אך ורק מועמדים העומדים בתנאי הסף כמפורט מעלה.

מועמד שלא יצרף תעודות ומסמכים כנדרש, לא יועלה כלל לדיון.

 • בהתאם להוראות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תינתן העדפה למועמדים עם מוגבלות משמעותית אם המועמד כשיר לביצוע התפקיד.
 • זכותו של מועמד עם מוגבלות לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי קבלה לעבודה.
 • הודעה בדבר עדיפות שתינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי הרשות המקומית, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.

המודעה פונה לגברים ולנשים כאחד