רישום גני הילדים וכיתות א' לשנת תשפ"ב

ברכות להורים הרושמים לראשונה את ילדיהם למערכת החינוך העירונית ואיחולי הצלחה לתלמידים החדשים ולממשיכים.

הרישום לגני הילדים, וכיתות א' לשנה"ל תשפ"ב, יחל ביום חמישי  א' בשבט 14.01.2021 עד יום רביעי ,כ"א בשבט תשפ"א 3.2.21.

הרישום יבוצע על ידי ההורים ובאחריותם באמצעות אתר ההרשמה- לחצו כאן! 

יודגש כי, הרישום אינו שיבוץ!

הורים שטרם הסדירו את כתובת המגורים בכפוף לנהלי הרישום (כתובת שני ההורים במרשם האוכלוסין זהה ובהתאמה לכתובת המדווחת בארנונה).

מתבקשים להסדיר את כתובתם במרשם האוכלוסין ולהעביר למחלקת רישום צילום תעודת הזהות המעודכנת .

לתשומת לבכם! במקרים של מעבר דירה בשנים האחרונות, יש לוודא כי הילדים מעודכנים על כתובת ההורים, על מנת להימנע מאי נעימויות, אנא עדכנו הכתובות בהקדם.

על פי הנחיות הרשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים, רשויות מחויבות באבטחת הזדהות. על מנת לבצע רישום בקלות וביעלות ,יש להצטייד במספר נכס בארנונה (מופיע בטופס הארנונה) באמצעותו ניתן להזדהות במסך הכניסה למערכת הרישום, לצד פרטי התלמיד וההורים.

רישום למוסדות חינוך בקליק- לחצו כאן! 


לשירותכם מוקד תמיכה טלפוני בתקופת הרישום:

בין התאריכים: 14/1/21 ועד 21/1/21 כולל, בימים א' עד ה'

בשעות: 10:00-18:00

טלפון: 08-9525720  / 08-9525719

חוברת רישום דיגיטלית תשפ"ב
חוברת רישום (pdf) תשפ"ב
רישום לכיתות א' 2021 - הודעה להורים אגף החינוך
סרטון הסברה לרישום
לאגף החינוך - עיריית שדרות
רישום לתושבים חדשים
WhataApp עירוני - קליק ואתם בפנים!