מכרזי פרוייקטים של העירייה

מכרז פומבי 1515

מכרז עירייה בדיקה

תאריך סיום מכרז: 09/06/2022

למידע נוסף

מכרז פומבי מס' 1515

מכרז עירייה בדיקה