לעיריית שדרות דרוש/ה מנהל/ת יחידת הגיל הרך (לידה עד שלוש)

פרסום חוזר

מכרז: פומבי

היקף משרה: 100%

 

תיאור התפקיד:

ריכוז תחום הגיל הרך על כל היבטיו השונים על מנת שיתאפשר קידום הרצפים החינוכיים והטיפוליים ברשות ושותפות בפיתוח ויישום המדיניות של הרשות ויצירת שותפויות, מנגנונים ושגרות עבודה עם כל הנוגעים בדבר.

 

עיקרי התפקיד:

 • יישום המדיניות הרשותית בהלימה למדיניות משרד החינוך.
 • מיפוי המסגרות ביישוב הנכללות בשותפות עם משרד החינוך.
 • בניית מנגנוני עבודה ויצירת נהלים סדורים בין בעלויות וארגונים לבין הפיקוח במחוז וברשות שיבטיחו רצף ואיכות טיפול מגיל לידה עד שש.
 • מיפוי (בשיתוף עם משרד החינוך), תכלול, מעקב ובקרה של מכלול הצרכים ברשות המקומית, יצירת ממשקי עבודה לקידום מענים שונים בתחום הגיל הרך.
 • עבודה משותפת עם הגורם המקצועי באגף החינוך לצורך: תיאום, סנכרון ובניית שיתופי פעולה בין כלל הגורמים הרלוונטיים.
 • שותפות בצוות פורום גיל רך רשותי הכולל את כל הגופים והארגונים הפועלים בתחום הגיל הרך ברמה המערכתית.
 • סיוע מקצועי בשלב ההיערכות לחירום של מכלול החינוך הרשותי נהלים, תרגילים ואימונים בזמן שגרה והשתתפות וסיוע למנהל – מכלול החינוך/צוותים עירוניים בזמן/שעת חירום.
 • תחומי אחריות נוספים שיתווספו בהתאם להנחיות משרד החינוך.

 

תנאי סף

השכלה ודרישות מקצועיות:

בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ באחד או יותר מהתחומים הבאים: חינוך, רווחה, בריאות וחברה. עדיפות להתמחות בגיל הרך. עדיפות לתואר המשלב לימודי גיל רך. לעניין תואר אקדמי תוכר גם תעודת סמיכות לרבנות )"יורה יורה") לפי אישור הרבנות הראשית לישראל או אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 18 ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל )שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר)

 

דרישות ניסיון

ניסיון מקצועי- לפחות 3שנות ניסיון מקצועי בעבודה עם גילאי לידה עד שש -הגיל הרך.

יינתן יתרון להיכרות עם עבודה בתוך רשויות מקומיות.

ניסיון ניהולי- לפחות 3 שנות ניסיון ניהולי או ניסיון בהדרכה או בפיקוח חינוכי.

 

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד

 • היכרות עם תחום התפתחות הילד וההורות בגיל הרך ומגמות עדכניות בתחום.
 • היכרות עם המסגרת הנורמטיבית, נהלים ותקנות רלוונטיים לתחום גיל הרך.
 • תקשורת בין אישית מעולה וכישורי עבודת צוות.
 • יכולות ארגון וניהול ברמה גבוהה.
 • היכולת לעבוד במגוון ממשקי עבודה לרבות ניהול שותפויות.
 • ייזום, ניהול, מעקב, בקרה והערכה של תוכניות, אחריות לתכנון וביצוע משימות.
 • ניהול צוותים, הנעתם והנחייתם.
 • עבודה בסביבות מתוקשבות מבוססות נתונים, מידע וידע.
 • אסרטיביות ומנהיגות.
 • גמישות מחשבתית ופרגמטיות.

 

דרגת המשרה ודירוגה:  מנהל מחלקה 39-41, חינוך משלים בהתאם לתעודות

תיתכן העסקה בהסכם מנהלי מחלקות חינוך.

כפיפות: למנהל אגף חינוך

 

מועמדים מתאימים יפנו בצירוף טופס הגשת מועמדות למכרז חיצוני באתר העירייה , קורות חיים, תעודות ,המלצות ואישורי העסקה ממקומות עבודתו הקודמים. (על אישורי העסקה לכלול תאריכי העסקה מלאים, היקפי משרה, פירוט עיסוקיו בתפקיד וניסיונו הניהולי ככל שנדרש).

יש להגיש עד לתאריך 10/11/22

דרך אתר עיריית שדרות- מכרזי כוח אדם- שאלון למועמד/ת

לראיונות יוזמנו אך ורק מועמדים העומדים בתנאי הסף כמפורט מעלה.

מועמד שלא יצרף תעודות ומסמכים כנדרש , לא יועלה כלל לדיון.

 

 • בהתאם להוראות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תינתן העדפה למועמדים עם מוגבלות משמעותית אם המועמד כשיר לביצוע התפקיד.
 • זכותו של מועמד עם מוגבלות לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי קבלה לעבודה.
 • הודעה בדבר עדיפות שתינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי הרשות המקומית, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.

המודעה פונה לגברים ולנשים כאחד.