אזור תוכן ראשידלג על אזור תוכן ראשי

טופס נסיון לשדה file

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*מצב משפחתי
*
*
*
*
*אני מצהיר/ה כי הפרטים שמסרתי לעיל הם מלאים ונכונים וידוע לי כי אני צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק בגין השמטה ומסירת פרטים לא נכונים. אני מצהיר/ה כי אני מתגורר/ת בפועל ביישוב המזכה, בני משפחתי מדרגה ראשונה (בן/בת זוג, ילדים) מתגוררים עמי ביישוב המזכה, מכלול קשרי המשפחתיים, הכלכליים והחברתיים מתנהלים בו. אינני מתגורר/ת ביישוב נוסף.
*
*
* טען קובץ
*הקלד את הקוד הבא

עבור לתוכן העמוד