אזור תוכן ראשידלג על אזור תוכן ראשי

ועדות

תושבים יקרים !

במסגרת המידע לציבור מובאים כאן, הפרוטוקולים של ישיבות מליאת מועצת העיר, לעיון וידיעת הציבור הרחב.
מסמכי סיכום הישיבות הם בפורמט pdf
ניתן להוריד את התוכנה המתאימה לפתיחתם Adobe Reader בחינם לחץ כאן 

  פרוטוקול ועדת שניים מיום 07/04/19
  פרוטוקול ועדת שניים 26/5/19
  פרוטוקול ועדת שניים מיום 7/5/19
  פרוטוקול ועדת משנה מיום 16/04/19
  פרוטוקול ועדת שניים מיום 28/5/19
  פרוטוקול ועדת שניים מיום 18/7/19
  פרוטוקול ועדת משנה מיום 26.2.19
  פרוטוקול ועדת בניין ערים מיום 19.12.18
  פרוטוקול ועדת משנה 04/09/18
  ועדת שניים מיום 29/07/18
  פרוטוקול ועדת שניים 31/07/18
  פרוטוקול ועדת שניים 25/07/18
  פרוטוקול ועדת שניים 17/07/18
  פרוטוקול ועדת שניים 28/05/18
  פרוטוקול ועדת משנה 30/05/18
  פרוטקול ישיבת ועדת שניים 27/05/18
  פרוטוקול ישיבת לועדת שניים 02/05/18
  פרוטוקול ישיבת ועדת שניים 26/04/18
  פרוטוקול ישיבת ועדת שניים 18/04/18
  פרוטוקול ישיבת ועדת שניים 16/04/18
  פרוטוקול ישיבת ועדת שניים 06/03/18
  פרוטוקול ישיבת ועדת משנה 27/02/18
  פרוטוקול ישיבת ועדת משנה 17.01.18
  פרוטוקול ועדת משנה מתאריך 14/2/17
  הפקדת תב"ע שכונת נאות השקמה
  פרוטוקול ישיבת ועדת משנה 26.12.17
  פרוטוקול ועדת שניים מיום 14/11/17
  פרוטוקול ועדת משנה מיום 24.10.17
  פרוטוקול ישיבת וועדת שניים מיום 1.10.17
  פרוטוקול ישיבת ועדת שניים 22/02/18
  פרוטוקול ישיבת ועדת שניים 21/02/18
  פרוטוקול ועדת שניים 5/11/18
  פרוטוקול ועדת שניים 11/12/18
  פרוטוקול ועדת שניים 29/08/18
  פרוטוקול ועדת שניים 05.08.18
  פרוטוקול ועדת שניים 17.9.18
  פרוטוקול ועדת שניים 5.10.18
  פרוטוקול ועדת שניים 25.10.18
  פרוטוקול ועדת שניים 3.10.18
  פרוטוקול ועדת משנה 26.02.19
  פרוטוקול ועדת משנה 15.1.19
  פרוטקול ועדת רישוי 19.2.19
  פרוטוקול ועדת שניים 29.01.19
  פרוטוקול ועדת שניים 18.12.18
  פרוטוקול ישיבת ועדת משנה 15.1.19
  פרוטוקול ישיבת ועדת שניים 10.3.19
  פרוטקול ישיבת ועדת שניים 19.3.19
  פרוטוקול ועדת שניים מום 15/3/17
  הודעה בדבר הפקדת תכנית ביטון חביב 611-0489666
  פרוטוקול ועדת שניים מום 19/3/17
  פרוטוקול ועדת שניים מום 20/3/17
  פרסום הפקדה תבע – 611-0507822
  הנחיות מרחביות הוועדה המקומית לתכנון ובניה שדרות
  פרסום ועדת שניים מיום 6/4/17
  פרוקטול ועדת שניים מיום 14/2/17
  טופס מידע תכנוני
  הפקדת תכנית לאישור שכונת הכלניות אסום 611-0480087
  החלטת ועדת ערר בעניין הארנונה בתיק אלביט מערכות
  החלטת ועדת ערר בעניין הארנונה בתיק רשף טכנולוגיות
  פרוטוקול ועדת משנה מיום 18.5.17 כ"ב אייר תשעז
  סדר יום ועדת משנה מיום 18.5.17 כ"ב אייר תשעז
  פרוטוקול ועדת משנה מיום 17/5/17
  פרוטוקול ועדת שניים מיום 12/6
  פרוטוקול ועדת שניים מיום 4/6
  פרוטוקול ועדת שניים מיום 14/6
  פרוטוקול ועדת שניים מום 28/6/17
  פרוטוקול ועדת משנה מיום 5/7/17
  פרוטוקול ועדת משנה מיום 17/7/17
  סדר יום ועדת משנה מיום 17/7/17
  כללי ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010) (תעריפי שירותי מים וביוב ברשויות שאינן רשויות מקומיות בלא תאגיד ואשר טרם העבירו את שירותי המים והביוב לחברה), תשע"ה 2
  פרוטוקול ועדת משנה מיום 5/7/17
  פרוטוקול ישיבת ועדת שניים מיום 17/7/17
  פרוטוקול ישיבת ועדת שניים מיום 2/8/17
  פרוטוקול ועדת שניים מיום 8/8/17
  פרוטוקול ועדת משנה מיום 30/8/17
  פרוטוקול ועדת שניים מיום 7/9/17
  פרוטוקול ישיבת וועדת שניים מיום 28/9/17
  פרוטוקול ועדת משנה מיום 21/6/16
  החלטת ועדת ערר ארנונה - ספקטרוניקס
  פרוטוקול ועדת משנה מיום 19/4/16
  החלטת ועדת ערר בעניין הארנונה של א.ב.א ויקטורי - תוקף של החלטה לשינוי הסכם פשרה
  פרוטוקול ועדת משנה מיום 5/4/16
  החלטת ועדת ערר ארנונה בעניין: א.ב.א ויקטורי - תוקף של החלטה להסכם פשרה
  פרוטוקול ישיבת ועדת שניים מיום 16/3/16
  פרוטוקול ישיבת ועדת שניים מיום 29/3/16
  פרוטוקול ועדת שנים מיום 3/3/16
  פרוטוקול ועדת שניים מיום 18/1/16
  פרוטוקול ועדת שניים מיום 7.1.16
  החלטת ועדת ערר לגבי ולנטינו איילון
  פרוטוקול ועדת משנה מיום 28/10/15
  סדר יום לישיבת ועדת שניים מיום 22/10/15
  פרוטוקול ישיבת ועדת שניים מיום 22/10/15
  החלטת ועדת ערר לענייני ארנונה לחברת פלאפון תקשורת
  פרוטוקול ועדת משנה 18/8/15
  פרוטוקול ועדת שניים מיום 23/8/15
  פרוטוקול ישיבת ועדת שניים מיום 22/7/15
  החלטת ועדת ערר בעניין ארנונה למפעל "מטבחי לוגת"
  צו ארנונה לשנת 2016
  פרוטוקול ועדת משנה מיום 9.6.15
  פרוטוקול ועדת שניים מיום 2.7.15
  סדר יום ועדת שניים מיום 22.6.15
  פרוטוקול ועדת שניים מיום 22.6.15
  החלטת ועדת ערר ארנונה בעניין קופת חולים לאומית
  החלטת ועדת ערר לענייני ארנונה שליד עיריית שדרות בעניין יוסף וולף ושות'
  פרוטוקול ישיבת ועדת שניים מיום 15/2/15
  פרוטוקול ישיבת ועדת משנה מיום 26/1/15
  פרוטוקול ישיבת ועדת משנה מיום 13/1/15
  סדר יום לישיבת ועדת משנה מיום 15.12.14
  סדר יום לישיבת ועדת משנה מיום 9.12.14
  פרוטוקול ישיבת ועדת משנה מיום 15.12.14
  פרוטוקול ישיבת ועדת משנה מיום 9.12.14
  פרוטוקול ישיבת ועדת שניים מיום 26.12.14
  החלטת ועדת ערר לארנונה מכבי שירותי בריאות
  החלטת ועדת ערר לארנונה סלקום
  פרוטוקול ישיבת ועדת משנה שהתקיימה בתאריך: 10/9/14
  פרוטוקול ועדת שניים שהתקיימה בתאריך: 4/9/14
  הודעה בעניין אישור תנאים מרחביים מיום 26/8/14
  פרוטוקול ישיבת ועדת משנה שהתקיימה בתאריך: 26/8/14
  פרוטוקול ישיבת ועדת משנה שהתקיימה בתאריך: 10/8/14
  פרוטוקול ישיבת ועדת שניים 2014003
  פרוטוקול ישיבת ועדת משנה 2014003
  ועדת משנה בנין ערים-15-11-09
  פרוטוקול ישיבת ועדת משנה 2014002
  פרוטוקול ישיבת ועדת שניים 2014001
  ועדת בנין ערים 26-1-12
  פרוטוקול ישיבת ועדת משנה 2013005
  ועדת בנין ערים-6-5-12
  ועדת בנין ערים-24-4-13
  ועדת שניים4-11-12
  ועדת בנין ערים29-8-12
  ועדת בנין ערים17-7-12
  ועדת בנין ערים6-5-ב
  בנין ערים18-12-11
  ועדת הקצאות 8-3-11
  ועדת הקצאות3-1-11
  ועדת בנין ערים-26-1-11
  ישיבת ועדת משנה מיום 12/7/16
  פרוטוקול מליאת ועדת בניין ערים מיום 19.7.16
  צו ארנונה לשנת 2017
  החלטת ועדת ערר לענייני ארנונה בעניין מבני תעשיה בע"מ
  ועדת ערר ארנונה החלטה בעניין הזרע סידס
  פרוטוקול ועדת שניים מיום 11.8.16
  פרוטוקול ועדת שניים מיום 9.10.16
  פרוטוקול ועדת שניים מיום 10.10.16
  ועדת ערר ארנונה - פסק דין בתיק גל יסמין
  ועדת ערר החלטה בעניין דואר ישראל
  פרוטוקול ועדת שניים מיום 24.11.16
  פרוטוקול ועדת משנה מיום 30/11/16
  פרוטוקול ועדת שניים מיום 04/08/16
  פרוטוקול ועדת שניים מיום 07/07/16
  פרוטוקול ועדת שניים מיום 08/06/16
  פרוטוקול ועדת שניים מיום 10/10/16
  פרוטוקול ועדת שניים מיום 13/04/16
  פרוטוקול ועדת שניים מיום 19/09/16
  פרוטוקול ועדת שניים מיום 21/06/16
  פרוטוקול ועדת שניים מיום 31/05/16
  דוח שנתי איכות המים
  תעשיות לכיש - החלטה - פסק דין
  פרוטוקול ועדת משנה מיום 24/1/17
  הודעה בדבר הפקדת תוכנית מפורטת מספר 611-0439984
  החלטת ועדת ערר ארנונה בעניין מטבחי זיו
  פרוטוקול ועדת שניים מיום 8.8.19
  פרוטקול ועדת רחובות - בקשת סמלי רחוב חדשים שדרות
  פרוטוקול ועדת רחובות - בקשת ביטול שמות רחובות בשדרות
  פרוטוקול ועדת רחובות - מסמך 1
  פרוטוקול ועדת רחובות - מסמך 2
  פרוטוקול ועדת רחובות - מסמך 3
עבור לתוכן העמוד