אזור תוכן ראשידלג על אזור תוכן ראשי

שירותים חברתיים (רווחה)


אגף לשירותים חברתיים (רווחה)

כתובת:  כיכר הנשיא 1 שדרות
שעות קבלת קהל:

יום ג'- בין השעות 9:00-13:00

 

מענה טלפוני ישיר לעו"ס:

יום א' - בין השעות 10:00-12:00.

 

 

 

 

 


מזכירה: קטי בלולו
טלפון: 08-6620301
פקס: 08-6620302
מייל: katyb@sederot.muni.il

 

סגן מנהל: יגאל לוי
טלפקס: 08-6620299
מייל:  ygall@sederot.muni.il

 

המדור לקשיש

מנהלת: אתי סדון

טלפון: 08-6620304
פקס: 08-6620327
 

תחום משפחות ועו"ס לחוק הנוער
ראש צוות: לירון באום

טלפקס- 08-6620319

מייל: lironb@sederot.muni.il

 

יחידה קהילתית:

אבנר חי

טלפון: 08-6620297

 

חשבת האגף: זהבה רפאלי
טלפון: 08-6620298
מייל:  zehavar@sederot.muni.il

 

נוהל קליטת פונה לאגף שירותים חברתיים (פתיחת תיק)

1. פונה המגיע לאגף הרווחה, ומבקש להסתייע בשירותים הניתנים באגף , נרשם ע"י מזכירת האגף. המזכירה מפנה את הטלפון שלו לעו"ס אינטיק.
2. עו"ס אינטיק – אחראית על כל תהליך הריאיון הראשוני וההחלטה על פתיחת התיק – תזמן את הפונה אליה לשיחת אינטיק ראשונה.
3. העו"ס תבהיר לו להביא עמו את כל המסמכים הנדרשים על מנת לקבל החלטה בדבר פתיחת התיק.
4. לאחר קיום שיחת אינטיק , תתקיים וועדה בהשתתפות העו"ס, וראש צוות , אשר ידונו במכלול הבעיות שהעלה הפונה. במכלול השיקולים המקצועיים שיילקחו בחשבון : קיום ילדים בסיכון, סיכוי לשינוי באמצעות תוכנית טיפול , וכד.
5. לאחר קבלת החלטה על פתיחת התיק תעביר עו"ס אינטיק מכתב ותודיעה טלפונית לפונה על ההחלטה. וכן תעדכן אותו  מי העו"ס המטפל בו, ומהם שעות הקבלה שלו.
6. באם הוחלט לא לפתוח לפונה תיק , הוא יקבל מכתב תשובה עם הפניה לוועדת ערר מחוזית. שם הוא יכול לטעון כנגד החלטה זו. .
7. העו"ס המקבל יקבל את כל החומר הקשור לפונה. ראש הצוות של  העו"ס יקבל העתק ממכתב התשובה לפונה.
8. שיטת העבודה באגף שלנו היא חלוקה גאוגרפיית. שיבוץ הפונה לעו"ס יעשה על פי קריטריון זה.
9. במידה  ולפונה יש קשר אישי ( גרים בשכנות , קרובי משפחה וכד) ואו היה לו רקע קודם שלילי עם עו"ס האזור והוא מבקש להחליף עו"ס , הוועדה תשקול את מכלול השקולים המקצועיים , ותחליט לשנות  לו עו"ס או לא . הוועדה תשקול את מכלול השיקולים המקצועיים בעניין.
10. מעבר  לאמור לעיל  כל מקרה ידון לגופו של עניין, ובהתאם לשיקולים מקצועיים ושיקולי המערכת.

עבור לתוכן העמוד