אזור תוכן ראשידלג על אזור תוכן ראשי

מכרזי פרוייקטים החברה הכלכלית לפיתוח שדרות

 

  טופס ריכוז שאלות הבהרה עבור מכרזים- החברה הכלכלית
  מכרז דרוש\ה מציל\ה לבריכה העירונית שדרות
  קול קורא לקבלת הצעות לשירותי תכנון אדריכלי
  קול קורא לקבלת הצעות לשירותי תכנון אדריכלי - נספח א
  קול קורא לקבלת הצעות לשירותי תכנון אדריכלי - נספח ב
  קול קורא לקבלת הצעות לשירותי תכנון אדריכלי - חוזה
  קול קורא להנהלת חשבונות - במסגרת פרויקט הסכם גג
  מכרז פומבי מס' 2019/09 תכנון, אספקה, הובלה והתקנת מתקני משחק, הצללות ומשטחי גומי, וכן עבודות הכנה לתאורה בפארק הגבורה בשדרות בשיטת תכנון וביצוע
  מכרז פומבי מס' 2019/09 תכנון, אספקה, הובלה והתקנת מתקני משחק, הצללות ומשטחי גומי, וכן עבודות הכנה לתאורה בפארק הגבורה בשדרות בשיטת תכנון וביצוע
  שאלות תשובות - קול קורא לקבלת הצעות שירותי תכנון אדריכלי
  הודעה בדבר פרסום מאגר יועצים חברה הכלכלית שדרות ומנהלת הסכם הגג
  מאגר יועצים ומתכננים - החברה הכלכלית שדרות
  מכרז 20/2019 מרחבים מוגנים מרכז יום הקשיש- חוברת המכרז
  מכרז 20/2019 מרחבים מוגנים מרכז יום הקשיש- כתב כמויות
  מכרז 11/2019 הקמת מבנה לגן ילדים דו כיתתי מגרש 907- שדרות
  מכרז 25/2019 לתכנון, אספקה, התקנה ואחזקת מערכות סולאריות - חוברת מכרז
  מכרז 12/2019 הקמת מבנה דו קמתי לגן ילדים מגרש 101 - חוברת מכרז
  מכרז 11/2019 הקמת מבנה לגן ילדים מגרש 907- מפרט טכני
  מכרז 13/2019 הקמת בית ספר מדעים 'אלון' שדרות - חוברת מכרז
  מכרז 12/2019 הקמת מבנה דו קמתי לגן ילדים מגרש 101 - תוכניות
  מכרז 11/2019 הקמת מבנה לגן ילדים דו כיתתי מגרש 907 - תוכניות
  סיור קבלנים גני ילדין במגרש 101
  סיור קבלנים להקמת מרחב מוגן מרכז יום לקשיש
  סיור קבלנים להקמת בית ספר מדעים אלון
  סיור קבלנים גני ילדים במגרש 907
  תשובות הבהרה 1 למכרז 25/2019
  תשובות הבהרה 2 למכרז 25/2019
  ארכת הגשת מועד מכרז 25/2019
עבור לתוכן העמוד