אזור תוכן ראשידלג על אזור תוכן ראשי

מכרזי פרוייקטים החברה הכלכלית לפיתוח שדרות

 

  טופס ריכוז שאלות הבהרה עבור מכרזים- החברה הכלכלית
  מכרז 41/2018 שיפוץ מעונות סטודנטים שלב ד' - כתב כמויות
  מכרז 41/2018 שיפוץ מעונות סטודנטים שלב ד' - חוברת המכרז
  מרכז 43/18 שיפוץ בית ספר הרוא"ה שדרות - חוברת המכרז
  מכרז 43/18 שיפוץ בית ספר הרוא"ה שדרות - כתב כמויות
  מכרז 31/18 שיקום מבנה מגורים רחוב שיטה- חוברת המכרז
  מכרז 31/18 שיקום מבנה מגורים רחוב שיטה- כתב כמויות
  מכרז 39/18 שיפוץ ספורט קלאב שדרות - חוברת המכרז
  מכרז 39/18 שיפוץ ספורט קלאב שדרות - כתב כמויות
  מכרז 45/18 פיתוח שצ"פ מגרש 302 בשדרות - חוברת המכרז
  מכרז 45/18 פיתוח שצ"פ מגרש 302 בשדרות - כתב כמויות
  מרכז 46/18 שישפוץ מתנ"ס שלב ב' נגישות בשדרות - חוברת המכרז
  מכרז 46/18 שיפוץ מתנ"ס שלב ב' נגישות בשדרות - כתב כמויות
  מכרז 44/18 פיתוח רחוב יעקוב דורי שדרות- חוברת המכרז
  מכרז 44/18 פיתוח רחוב יעקוב דורי שדרות- כתב כמויות
  מכרז 38/2018 בית כנסת עץ החיים שדרות- כתב כמויות
  מכרז 38/2018 בית כנסת עץ החיים שדרות- חוברת המכרז
  מכרז 38/2018 בית כנסת עץ החיים שדרות- מפרט טכני
  מכרז 40/2018 שחרור עשן מסנימטק שדרות- כתב כמויות
  מכרז 40/2018 שחרור עשן מסנימטק שדרות- חוברת המכרז
  מכרז 42/2018 כיתות יבילות ממוגנות בשדרות- חוברת המכרז
  מכרז 42/2018 כיתות יבילות ממוגנות בשדרות- כתב כמויות
  מכרז 32/18 מרכז שיקום מבני ברית ערים א' - חוברת המכרז
  מכרז 32/18 מרכז שיקום מבני ברית ערים א' - כתב כמויות
  מכרז 33/18 מרכז שיקום מבנים ברית ערים ב'- כתב כמויות
  מכרז 33/18 מרכז שיקום מבנים ברית ערים ב'- חוברת המרכז
עבור לתוכן העמוד