אזור תוכן ראשידלג על אזור תוכן ראשי

מכרזי פרוייקטים החברה הכלכלית לפיתוח שדרות

 

  טופס ריכוז שאלות הבהרה עבור מכרזים- החברה הכלכלית
  שאלות ותשובות הבהרה - החברה הכלכלית
  מכרז דרוש\ה מציל\ה לבריכה העירונית שדרות
  מכרז 2/2019 הקמת גני ילדים ובית כנסת בורוכוב - חוברת המכרז
  מכרז 8/2019 שצ"פ דוד רזיאל שדרות - כתב כמויות
  מכרז 8/2019 שצ"פ דוד רזיאל שדרות - חוברת המכרז
  קול קורא לקבלת הצעות להקמת מערכות מידע ממחושבות
  מכרז 04/19 מוסדות רווחה שיפוץ שלב ב'- חוברת המכרז
  מכרז 04/19 מוסדות רווחה שיפוץ שלב ב'- כתב כמויות
  קול קורא לקבלת הצעות לשירותי תכנון אדריכלי
  קול קורא לקבלת הצעות לשירותי תכנון אדריכלי - נספח א
  קול קורא לקבלת הצעות לשירותי תכנון אדריכלי - נספח ב
  קול קורא לקבלת הצעות לשירותי תכנון אדריכלי - חוזה
  קול קורא להנהלת חשבונות - במסגרת פרויקט הסכם גג
  מכרז 14-2019 פיתוח בנייניים 32+34 רח' יגאל אלון - חוברת המכרז
  מכרז 14\2019 פיתוח בנייניים 32+34 רח' יגאל אלון - כתב כמויות
  מכרז 9/19 פיתוח שכונת הורד שדרות - חוברת המכרז
  מכרז 9/19 פיתוח שכונת הורד שדרות - כתב כמויות
עבור לתוכן העמוד