אזור תוכן ראשידלג על אזור תוכן ראשי

מכרזי פרוייקטים החברה הכלכלית לפיתוח שדרות

 

  מכרז 22/2018 בית כנסת ממוגן ברכת יצחק - חוברת המכרז
  מכרז 22/2018 בית כנסת ממוגן ברכת יצחק - כתב כמויות
  מכרז 22/2018 בית כנסת ממוגן ברכת יצחק - תוכניות
  מכרז 26/2018 אולם הספדים בית העלמין בשדרות- כתב כמויות
  מכרז 21/2018 קירות בית העלמין שדרות - חוברת המכרז
  מכרז 21/2018 קירות בית העלמין שדרות - כתב כמויות
  מכרז 26/2018 אולם הספדים בית העלמין בשדרות- חוברת המכרז
  מכרז 34/2018 מרחב התנסויות בקהילה בשדרות - מפרט טכני וכתב כמויות
  מכרז 34/2018 מרחב התנסויות בקהילה בשדרות - חוברת מכרז
  מכרז 36/2018 מרכז הכוון לבני 60 - חוברת המכרז
  מכרז 36/2018 מרכז הכוון לבני 60 - כתב כמויות
  מכרז 37/2018 שיפוץ משרד הפנים ובית ספר הדר - חוברת המכרז
  מכרז 37/2018 שיפוץ משרד הפנים ובית ספר הדר - כתב כמויות
  מכרז 35/2018 שיפוץ גני ילדים בשדרות - חוברת המכרז
  מכרז 35/2018 שיפוץ גני ילדים בשדרות - כתב כמויות
  טופס ריכוז שאלות הבהרה עבור מכרזים- החברה הכלכלית
  מכרז 30/18 מכרז שיקום מבני מגורים מנחם בגין- חוברת המרכז
  מכרז 30/18 מכרז שיקום מבני מגורים מנחם בגין- כתב כמויות
עבור לתוכן העמוד