אזור תוכן ראשידלג על אזור תוכן ראשי

מכרזי פרוייקטים של העירייה

  מכרז 16/19 מתן שירותי תגבור לתלמידים לקויי למידה - מודעה
  מכרז 16/19 מתן שירותי תגבור לתלמידים לקויי למידה - חוברת המכרז
  בקשה להצעת מחיר עבור ביטוח רכוש וחבויות עבור עיריית שדרות - מודעה
  בקשה להצעת מחיר עבור ביטוח רכוש וחבויות עבור עיריית שדרות - חוברת מכרז
  FW: שדרות- מכרז מס' 18/19 לאספקת ותחזוקת מצלמות בשטח שיפוט העירייה
  FW: שדרות- מכרז מס' 18/19 לאספקת ותחזוקת מצלמות בשטח שיפוט העירייה חוברת המכרז
  מכרז פומבי מס' 17/19 מתן שירותי שמאות מקרקעין לוועדה המקומית לתכנון ובנייה ולעיריית שדרות
  מכרז פומבי מס' 17/19 מתן שירותי שמאות מקרקעין לוועדה המקומית לתכנון ובנייה ולעיריית שדרות חוברת המכרז
  שאלות הבהרה ובקשות לשינוי למכרז פומבי 11/2019– ביטוח רכוש וחבויות- מסמך 1
  שאלות הבהרה ובקשות לשינוי למכרז פומבי 11/2019– ביטוח רכוש וחבויות- מסמך 2
  שאלות הבהרה ובקשות לשינוי למכרז פומבי 11/2019– ביטוח רכוש וחבויות- מסמך 3
  מכרז 4/2019 לבניית מרכזי פסולת בשטח השיפוט של עיריית שדרות - מודעה
  מכרז 4/2019 לבניית מרכזי מחזור פסולת בשטח השיפוט של עיריית שדרות- מסמך
  מכרז 2/2019 לאספקה והתקנת מסתורי כלי אצירה לאשפה בשטח הרשות - מודעה
  מכרז 2/2019 לאספקת והתקנת מסתורי כלי אצירה לאשפה בשטח הרשות - מסמך
  מכרז 14/2019 עבודות צביעה ומספור עמודי תאורה - מודעה הארכה
  מכרז 14/2019 הארכת מועד - עבודות צביעה ומספור עמודי תאורה - חוברת מכרז
  מכרז 15/19 מתן שירותי גינון בתחום האחריות של עיריית שדרות - מודעה
  מכרז 15/19 למתן שירותי גינון בתחום האחריות של עיריית שדרות - חוברת המכרז
עבור לתוכן העמוד