אזור תוכן ראשידלג על אזור תוכן ראשי

מכרזים - איגוד ערים שדרות ושער הנגב

הודעה מספר 5 

 

מכרז פומבי מס' 2020/3 הזמנה להציע הצעות למתן שירותי הדברה

 

 

מכרז פומבי מס' 01/20 לביצוע עבודות לשדרוג והרחבת מט"ש שדרות - שער הנגב

מסמכי מכרז - כרך א' 

מסמכי מכרז - כרך ב'

מסמכי מכרז- כרך ג'

מסמכי מכרז- כרך ד' 

 

פרוטוקול סיור קבלנים מיום 26.2.20

 

תוכניות 1/20 ביצוע עבודות לשדרוג שדרות- שער הנגב

 

מכרז פומבי מס' 2020/01 לביצוע עבודות לשדרוג והרחבת מט"ש שדרות

- שער הנגב הודעה מס' 2

 

מטש הרחבה- שדרות

 

הודעה מספר 3

 

- נספח א, רשימת ציוד

 

- כרך ד' - הרחבת מטש שדרות

 

 

עבור לתוכן העמוד