אזור תוכן ראשידלג על אזור תוכן ראשי

ועדת מכרזים

  פרוטוקול ועדת מכרזים 18.7.18
  פרוטוקול ועדת מכרזים מיום 12.06.18
  פרוטוקול ועדת מכרזים מיום 22.05.18
  פרוטוקול ועדת מכרזים מיום 30.05.18
  פרוטוקול ועדת מכרזים 13.5.18
  פרוטוקול ועדת מכרזים מיום 23.04.18
  פרוטוקול ועדת מכרזים מיום 19.02.18
  הודעה על הקמת ספר ספקים וקבלנים בעיריית שדרות
  מסמך א - ספר ספקים בעיריית שדרות
  פרוטוקול ועדת מכרזים מיום 15.02.18- מכרז מס' 01/2018
  פרוטוקול ועדת מכרזים מיום 24.12.17- מכרז מס' 19/2017
  מסמך ב - ספר ספקים בעיריית שדרות
  מסמך ד- ספר ספקים בעיריית שדרות
  מסמך ה - ספר ספקים בעיריית שדרות
  מסמך ג - ספר ספקים בעיריית שדרות
  פרוטוקול ועדת מכרזים מיום 02.08.18
  פרוטוקול ועדת מכרזים 13.08.18
  פרוטוקות ועדת מרכזים 26.08.18
  פרוטוקול ועדת מכרזים מיום 25/7/17
  פרוטוקול ועדת מכרזים מיום 29/6/17
  פרוטוקול ועדת מכרזים מיום 9/6/17 - מכרז הסעות רווחה
  פרוטוקול ועדת מכרזים מיום 25/4/2017
  פרוטוקול ישיבת ועדת מכרזים מיום 22.8.17
  פרוטוקול ועדת מכרזים מיום 24/9/17
  פרוטוקול ועדת מכרזים מיום 19/9/17
  פרוטוקול ועדת מכרזים מיום 24/10/17
  פרוטוקול ישיבת ועדת מכרזים מיום 3.10.17
  פרוטוקול ישיבת ועדת מכרזים מיום 12.11.17
עבור לתוכן העמוד