אספקת והתקנת מעליות במבנים משולבים מגרשים 201, 303 בשדרות