שירותי מיצוב,מיתוג ופרסום פרויקטים לחידוש שכונות ותיקות ומנהלת ההתחדשות העירונית בשדרות