שכונת צמרות מתחם 11 בשדרות- הודעה על דחייה ושינוי תנאי סף