תכנון, אספקה, הובלה והתקנת מתקני משחק, הצללות ומשטחי גומי, וכן עבודות הכנה לתאורה בשכונת שדרות בפארק בשדרות בשיטת תכנון וביצוע