16/2022 קולנוע חן בשדרות הודעה על הארכה בהגשת הצעות