מופע ליאור סושרד

פרטים בקרוב.

רכישת כרטיסים באמצעות מתנ"ס שדרות.

כל האירועים מותנים באישור והנחיות משרד הבריאות