שביתה באגף לשירותים חברתיים

לציבור מטופלי האגף לשירותים חברתיים, הבוקר נכנסה לתוקפה שביתת העובדים הסוציאליים שהוכרזה על-ידי איגוד העובדים הסוציאליים, לא תהיה קבלת קהל היום, יום שני, 6/7/20, ועד הודעה חדשה.
במידה ויהיו שינויים/עדכונים, נעדכן כאן.