תווי מזון 2023

תווי מזון 2023

משרד הפנים בשיתוף הרשויות המקומיות יעניק לזכאים כרטיסים נטענים לרכישת מזון.

זכאים: תושבים המקבלים הנחה בארנונה לפי מבחן הכנסה בגובה 70% ומעלה.

מי שאיננו רשום כזכאי להנחה, יגיש בקשה למחלקת גביה עם המסמכים הרלוונטיים ותיבדק זכאותו בכפוף לעמידה במבחן הכנסה כנקבע בתקנות משרד הפנים.

בקשה ללא מסמכים תידחה.

מסמכים להגשה:  לינק לטופס PDF (מסמכים להנחה)

להלן לינק לטופס מקוון: https://www.mast.co.il/35/forms